Sökresultat

Katarina Bergqvist

Katarina Bergqvist

Ekonomiplanerare

Ekonomiavdelningen

katarina.bergqvist@jakobstad.fi

044 785 1432

Anette Granberg

Anette Granberg

Ekonomichef (bildningsväsendet)

Ekonomiavdelningen

anette.granberg@jakobstad.fi

050 365 9321

Tarja Stenman

Tarja Stenman

Redovisningssekreterare

Ekonomiavdelningen

tarja.stenman@jakobstad.fi

044 785 1423

Gunilla Höglund

Gunilla Höglund

Ekonomidirektör

Ekonomiavdelningen, Förvaltning

gunilla.hoglund@jakobstad.fi

044 785 1421