Sommarjobbssedel tas i bruk för ungdomar

Staden Jakobstad understöder de ungas sommarjobbssökande på eget initiativ med en sommarjobbssedel. Avsikten är att sporra arbetsgivare att anställa unga till sommarjobb genom att täcka en del av ungdomens lönekostnader med sommarjobbssedeln. Om du är 15 -20 år och bosatt…