Jakobstads Vatten informerar

Jakobstads Vatten beklagar att det fortfarande förekommer driftstörningar som orsakar smak- och missfärgningar av dricksvattnet. Vattnet är fortfarande drickbart. Järnhalten i vattnet är fortsättningsvis högre än den rekommenderade nivån men enligt institutet för hälsa- och välfärd orsakar förhöjda järnhalter ingen…

Höstens konsertserie inleds

Jakobstads konsertserie hösten 2023 inleds i Schaumansalen torsdagen den 14.9 kl. 19.00. Då ges dramat ”Tre Rum” på tre scener, i tre länder, samtidigt. Konsertserien erbjuder publiken i Jakobstad med omnejd konserter och scenupplevelser av hög klass. I höstens upplaga…

Dagliga direktflyg från och till Helsingfors

Finnair flyger igen med normal tidtabell efter sommaren. Detta innebär 2–3 avgångar per dag till Helsingfors på vardagar och dessutom minst två flyg per dag tillbaka från Helsingfors på vardagar. Flyg också lördagar och söndagar. Läs mer: https://www.kokairport.fi/sv/home

Jakobstad förnyar systemet för föreningsbidrag

Staden Jakobstad utvecklar och förenklar ansöknings- och beviljandeprocessen för föreningsbidrag. Just nu delas bidrag ut från stadsstyrelsens anslag och från nämnden för bildning- och välfärds anslag. Från och med år 2024 beviljar kultur- och fritidssektionen alla föreningsbidrag och en del…

Visit Jakobstad söker verkställande direktör

Visit Jakobstad Ab är ett bolag som staden Jakobstad grundat år 2023. Bolagets syfte är att utveckla, främja och öka kännedomen om staden och regionen som turistmål. Jakobstad ligger på västkusten och stadens havsnära läge och långa historia lockar besökare…

Spotlight firas igen i augusti

Spotlight – Kulturens och Handelns Natt arrangeras i Jakobstad onsdag 23.8 kl. 18-20. Mångsidigt program ordnas såväl inomhus och ut på stadens gator och torg. Stadens centrum fylls med konst och musik och butikerna håller sina dörrar öppna till klockan…

Staden Jakobstad växer

Staden Jakobstads invånarantal har under det första halvåret 2023 ökat med 237 personer och närmar sig målet på 20 000 invånare. Enligt förhandsuppgifter i juni 2023 är staden Jakobstads invånarantal nu 19 443. Stadens sysselsättningsgrad bland 20-64-åringar är fortsättningsvis bra och…

Jakobs Dagar – En riktig folkfest

Välkommen på Jakobs Dagar 16–23.7.2023. Jakobstads egen stadsfestival ordnas nu för 49:e gången. Det utlovas mycket nostalgi, och bra musik i parken, men även många nya inslag. Den som kan sitt Jakobstad brukar pricka in ett besök i slutet av…

Miljöhälsan Kallans kundenkät 2023 

Miljöhälsan Kallan utför en kundenkät som riktar sig till alla invånare i Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby och Larsmo.  Hjälp oss att utveckla våra sätt att arbeta och vår verksamhet genom att svara på frågorna i enkäten. Svarstiden är 1.7-31.8.2023.  Gå in…