Strengbergs Tobaksmuseum – Unikt i Finland

Strengbergs Tobaksmuseum slår upp portarna igen till sommaren. Jakobstads tobaksspinneri grundades år 1762 och tobakstillverkningen i Jakobstad upphörde år 1998. Fabriken var, under sin tid, en av Finlands största tobaksindustrier. I tobaksfabriken tillverkades allt från snus och cigaretter till handrullade cigarrer,…

Välkommen att bekanta dig med Skeppsgården

Ett stycke sjöfartshistoria i Jakobstad. På Skeppsgården i Gamla hamn kan du bekanta dig med replikan Jacobstads Wapen, en galeas som sjösattes 1992. Originalet sjösattes 1767 och byggdes efter af Chapmans ritningar. På Skeppsgården kan du också beundra krigsskadeståndsskonaren Vega…

Nanoqs sommarsäsong har nyss öppnats

Det arktiska museet Nanoq har öppnat för sommarsäsongen 29.5. Nanoq invigdes i juni 1991 och är det första arktiska museet i Europa som förevisar Arktis och Antarktis, samt omkringliggande områden. Under åren har museet växt i omfång och utvecklats till…

Jakobstads sommartorg är här igen

Traditionellt måndagstorg med loppis, musik, program för barn och mycket mera – Nu är det dags igen! Jakobstads Citygrupps sommartorg ordnas tre gånger under sommaren: måndagen den 5.6, 3.7 och 7.8 kl. 15-19. Loppis ordnas på Rådhussidan av torget. På…

Sommarutflykt till Mässkär

Mässkär kryssningar startar igen. Mässkär är en ö i det yttersta havsbandet utanför Jakobstad. På ön finns en f.d. lots- och sjöbevakningsstation som erbjuder allmänheten sina tjänster under namnet Mässkärs Naturstation med café/restaurang, inkvartering, bastuavdelning och konferensutrymmen. Kryssningar varje dag…

Sommarens temaguidningar startar den 5 juni

Jakobstadsnejdens guider erbjuder i samarbete med staden Jakobstad och Rosenlund ett flertal gratis guidningar åt turister och nejdens invånare. Guidningar ordnas under Jakobstads Citygrupps sommartorgkvällar den 5.6, 3.7 och 7.8 samt i juli varje måndag förutom 24.7. Temavandringar startar kl.…

Jakobstad fjärde livskraftigaste stadskärnan 2023

Den årliga livskraftsberäkningen i 33 städer, som görs av Levande stadskärnor rf (EKK) placerar Jakobstad på en fjärde plats och slås endast av de betydligt större städerna Tammerfors, Helsingfors och Åbo. Det är första gången man rankar städerna och Jakobstad…

Staden Jakobstads eldrivna bilpoolsbilar har tagits i bruk

Jakobstadsborna har fått eldrivna bilpoolsbilar till förfogande. Två Volkswagen ID.3 eldrivna bilpoolsbilar finns i torgparkering Ludvig. Om vardagarna används bilarna av stadens anställda, men på kvällar och veckoslut kan de fritt hyras av vem som helst. Bilarna tjänar bilfria invånare…

Ingsva tilldelas Visit Finlands Sustainable Travel Finland -certifikat

Trafikeringsbolaget Ingsva har som det första företaget i Jakobstadsregionen beviljats Sustainable Travel Finland STF-märket som bekräftelse på ett aktivt främjande av hållbar och ansvarsfull turism. Genom all sin verksamhet strävar Ingsva efter att resandet ska vara tryggt och ansvarsfullt. Visit…

Jakobstad deltar i kampanjen 100 syytä matkailla Suomessa

Den sjunde omgången av kampanjen 100 syytä matkailla Suomessa som ordnas av Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf och finländska turistaktörer inleddes 2.5.2023. 100 syytä matkailla Suomessa är den främsta webbplatsen för inrikesturism och erbjuder inspiration och tips för vad man…