Strålande Julöppning i Jakobstad 1.12 kl. 17-19

Julöppning i Jakobstads centrum med både musik, shopping och mingel är en fin tradition, då vi inleder julhandeln på allra bästa sätt. I samband med julöppningen blir det på torget en julmarknad som börjar redan kl. 15 och fortsätter till…

Antalet inhemska övernattningar i Jakobstad slog rekord i sommar

Även om det totala antalet registrerade övernattningar sommaren 2023 (21 145 övernattningar) inte nådde upp till förra sommarens nivå, slog vi rekord i fråga om inhemska turisters övernattningar i maj–september (19 599 övernattningar). Inkvarteringsförsäljningen uppgick till cirka 1,6 miljoner euro i Jakobstad…

På Jakobstads Vattens uppdrag utför Sundström Ab Oy förnyande av kommunalteknik på Jakobsgatan/Österleden

Jakobsgatans/Österledens trafik stängs av mellan korsningarna Trädgårdsgatan – Köpmansgatan och vid Trädgårdsgatans korsning. Trädgårdsgatan – Köpmansgatan 10.11-20.11: Trafiken styrs via Trafiken till busstationen ordnas från Köpmansgatans infart. Vid Trädgårdsgatans korsning 20.11-24.11: Trafiken styrs via Trafiken till busstationen ordnas från Köpmansgatans…

Rusk firar sitt 10-årsjubileum 21-25.11.2023

Rusk – Internationell kreativitet den mörkaste tiden på året – är en musikfestival som årligen arrangeras i Jakobstad och där högklassig kammarmusik kombineras med olika konstformer. Under en veckas tid bjuder man på konserter där finländska och utländska musiker presenterar både…

Jakobstads Vatten informerar 1.11

Störningssituationen är nu över. Jakobstads Vatten har tagit prover på järnhalten i vattnet i olika delar av ledningsnätet och de senaste proverna visar att målsättningen för järnhalten underskrids i alla mätpunkter. Vattenutdelningen på torget och vid Företagarvägen 24 avslutas idag…

Jakobstads Vatten informerar 30.10

Jakobstads Vatten har tagit prover på järnhalten ute i ledningsnätet idag 30.10. Ett prov uppnådde inte målnivån för järnhalten, vilket är att hållas under 0,2 mg/l. Eftersom proverna visar på att vattnet i ledningsnätet ännu inte uppnår målnivån på alla…

JeppisLit – För Dig som älskar litteratur

JeppisLit är en litteraturvecka som vill lyfta fram böcker, författare och berättelser. I huvudsak erbjuder JeppisLit program på stadsbiblioteket i Jakobstad, men det ordnas även evenemang på annat håll i staden, liksom riktade besök till specifika målgrupper – allt i…

Jakobstads Vatten informerar 23.10

Jakobstads Vatten har idag tagit prover ute i ledningsnätet och järnhalten på vattnet varierade mellan 0,07-0,32 mg/l. Målnivån för järn i dricksvatten är 0,2mg/l. Detta tyder på att fastän vattnet redan nått målnivån ställvist i ledningsnätet så finns det ännu…

Simhallens störningssituation över – Miljöhälsan Kallan meddelar

Onsdagen 18.10.2023 tog Miljöhälsan Kallan planenliga myndighetsprov från Jakobstads simhalls alla bassänger. I provet som togs från undervisningsbassängen kunde man i laboratoriets förundersökning konstatera preliminär förekomst av bakterien Pseudomonas aeruginosa, vilket ledde till att bassängen stängdes fredagen 20.10.2023. I simhallen…

Jakobstads Vatten informerar 20.10

Järnhalten i utgående vattnet från vattenverket är nu klart under målsättningen, provresultaten från driftskontrollen visar 0,07 mg/l medan målnivån är under 0,2 mg/l. Arbetet övergår nu till att få bort järnet ur ledningsnätet. Fastän vattnet som nu produceras är av…