Jakobstad fjärde livskraftigaste stadskärnan 2023

Den årliga livskraftsberäkningen i 33 städer, som görs av Levande stadskärnor rf (EKK) placerar Jakobstad på en fjärde plats och slås endast av de betydligt större städerna Tammerfors, Helsingfors och Åbo. Det är första gången man rankar städerna och Jakobstad…

Staden Jakobstads eldrivna bilpoolsbilar har tagits i bruk

Jakobstadsborna har fått eldrivna bilpoolsbilar till förfogande. Två Volkswagen ID.3 eldrivna bilpoolsbilar finns i torgparkering Ludvig. Om vardagarna används bilarna av stadens anställda, men på kvällar och veckoslut kan de fritt hyras av vem som helst. Bilarna tjänar bilfria invånare…

Ingsva tilldelas Visit Finlands Sustainable Travel Finland -certifikat

Trafikeringsbolaget Ingsva har som det första företaget i Jakobstadsregionen beviljats Sustainable Travel Finland STF-märket som bekräftelse på ett aktivt främjande av hållbar och ansvarsfull turism. Genom all sin verksamhet strävar Ingsva efter att resandet ska vara tryggt och ansvarsfullt. Visit…

Jakobstad deltar i kampanjen 100 syytä matkailla Suomessa

Den sjunde omgången av kampanjen 100 syytä matkailla Suomessa som ordnas av Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf och finländska turistaktörer inleddes 2.5.2023. 100 syytä matkailla Suomessa är den främsta webbplatsen för inrikesturism och erbjuder inspiration och tips för vad man…

Jakobstads museums utställningshall Tempus öppnas

Museets nya utställningshall Tempus öppnas för allmänheten den 3.5 på Otto Malmsgatan 3. Jakobstads museum är ett kulturhistoriskt museum med tyngdpunkt på lokalhistoria och sjöfartshistoria. I den nya utställningshallen kommer museet att årligen producera egna utställningar som fokuserar på lokalhistoria.…

Staden Jakobstads bokslut 2022

Bokslutet 2022 för Jakobstads stadskoncern visar ett överskott på 19,486 milj. euro. Staden Jakobstads räkenskapsperiod 2022 har ett underskott på 731 196,11 euro, vilket underskrider det ursprungligen budgeterade (+ 0,146 milj. euro) med 0,877 milj. euro. Räkenskapsperiodens plus: Resultatet för…

Riksdagsvalet 2023

Riksdagsval hålls söndagen 2.4.2023. Alla finska medborgare som senast på valdagen har fyllt 18 år är röstberättigade i riksdagsval. Inför riksdagsvalet är staden Jakobstad indelad i 6 röstningsområden. Röstningsställen i valet är: Röstningsområde 001 Centrum 002 Öster 003 Kyrkostrand 004…

Mässkärs vintersäsong inleds

Mässkärs Naturstations vintersäsong inleds lördagen den 25.2. Mer information om öppethållningstider: https://www.facebook.com/masskar.naturstation . Isväg från Ådö fiskehamn. Välkommen till Mässkär!

Ökning med 2 % i passagerarmängden vid Jakobstad-Pedersöre tågstation

Trots att början av år 2022 ordentligt försvagades av coronan ökade passagerarmängden vid Jakobstad-Pedersöre tågstation med 2 % år 2022 i jämförelse med år 2019. Från Jakobstad-Pedersöre station gjordes 135 000 resor. Också början av år 2023 uppvisar en positiv tillväxt…

Statsunderstöd för att förbättra gång- och cykeltrafiken längs Pedersesplanaden

Staden Jakobstad har beviljats ett stort statsunderstöd för att förbättra gång- och cykeltrafiken längs Pedersesplanaden. Statsunderstödet är 485 000 euro. Statsunderstödet gör det möjligt att inleda projektet genast år 2023. Vid Pedersesplanaden saknas helt en cykelväg mellan Paul Hallvarsgatan och Strengbergsgatan. Fotgängare…