Ansök om bidrag – Ansökningstiden för bidrag för 2024 är 23.10–20.11

Bidrag för föreningar, grupper och enskilda personer samt bidrag från Rettigs fond för 2024 kan sökas från och med 23.10.2023. Bidragen ansöks i första hand via webbplatsen (kultur och fritid). Försenade ansökningar behandlas inte. Ansökningstiden för bidrag är i fortsättningen…

Jakobstads Vattens störningssituation – Miljöhälsan Kallan meddelar

Jakobstads Vattens provtagningsresultat från prover tagna 16.10.2023 Det finns inga enterokocker i hushållsvattnet. Järnvärdet vid de olika provtagningspunkterna varierar mellan 1200 – 2600 µg/l. Målnivån för järn på 200 µg / l uppfylls inte, men överskridningen orsakar inte en hälsofara.…

Jakobstads Vatten informerar 19.10

Järnhalten i utgående vattnet från vattenverket är nu klart på sjunkande, men fortfarande är värdet aningen över målsättningen. Spolningar pågår runtom i staden för att även sänka järnhalten i ledningsnätets vatten. Vattenutdelningen på torget och vid Företagarvägen 24 fortsätter som…

Jakobstads Vatten informerar 18.10

Jakobstads Vatten informerar att järnhalten är fortfarande förhöjd och att vattenutdelningen på torget fortsätter som självbetjäning. På grund av det kalla vädret kommer utdelningen avslutas på kvällen 22:00 för att förhindra att kranarna fryser sönder. Utdelningen fortsätter sedan igen på…

Jakobstads Vattens störningssituation – Miljöhälsan Kallan meddelar

Måndagen den 16.10.2023 tog Miljöhälsan Kallan sju (7) myndighetsprov av Jakobstads Vattens hushållsvatten. Det förekommer INTE E.coli och INTE heller koliforma bakterier i proverna. Direktlänk till sidan med testresultat på Miljöhälsan Kallans hemsida https://www.pedersore.fi/…/milj…/haelsoskydd/hushallsvatten/ Analysresultaten för bl.a. järn och enterokocker…

Jakobstads Vatten informerar om läget

Järnhalten på utgående vatten från vattenverket är fortfarande förhöjd. Vattenutdelningen ur kärror på torget fortsätter och nu har även en till utdelningspunkt möjliggjorts. På Företagarvägen 24 har nu en vattenpunkt byggts som levererar vatten från Pedersöre. Vattenkranarna finns intill vändningsplan…

Jakobstads Vattens störningssituation – Miljöhälsan Kallan meddelar

P.g.a den rådande situationen med för höga järnhalter i Jakobstads vattens dricksvatten har Miljöhälsan Kallan måndag 16.10.2023 tagit sju (7) myndighetsprover från olika platser. Proverna har skickats till laboratoriet för analys. De första svaren gällande mikrobiologiska parametrar kommer tisdag. Analysresultaten…

Jakobstads Vatten informerar 16.10

Till följd av den förändrade smaken och färgen på vattnet så erbjuder vattenverket dricksvatten från grannkommunerna ur tankbilar vid torget och har bemanning där idag måndagen den 16.10.2023 fram till kl. 16. På kvällen är det fortfarande möjligt att hämta…

Jakobstads Vatten informerar

Jakobstads Vatten delar ut vatten på torget idag, måndag ca kl. 9-16. Mera information om kvällens vattendistribution ges senare idag. Ifall ni önskar hämta vatten så bör ni ta med eget kärl. Österbottens välfärdsområde påminner om att om användning och…

Jakobstads Vattens störningssituation – Miljöhälsan Kallan meddelar

P.g.a den rådande situationen med för höga järnhalter i Jakobstads Vattens dricksvatten kommer Miljöhälsan Kallan att ta sju (7) st. myndighetsprover på olika provtagningsplatser imorgon måndag den 16.10.2023. Förutom järnhalten kommer även mikrobiologiska parametrar att analyseras ur dricksvattnet. Enligt förordningen…