Finnairs tidtabell för 2024

Finnairs tidtabell för 2024 är nu publicerad! Tidtabellen gäller från 29.4 och biljetterna kan bokas fr.o.m. 6.3. Se tidtabellen: kokairport.fiBoka biljett: finnair.com

Sök Sommarjobb på Visit Jakobstad! 

Sök Sommarjobb på Visit Jakobstad!  Är du glad, utåtriktad och ser besökarna i staden som viktiga gäster? Då är detta din chans att vara en del av Visit Jakobstads entusiastiska team under sommaren! Vi söker två sommararbetare och erbjuder två…

MILJÖHÄLSAN KALLAN MEDDELAR, bassänger ur bruk

MILJÖHÄLSAN KALLAN MEDDELAR Onsdagen 24.1.2024 tog Miljöhälsan Kallan planenliga myndighetsprov från Jakobstads simhallsbassänger. I provet som togs från undervisningsbassängen kunde man i laboratoriets förundersökningkonstatera en preliminär förekomst av bakterien Pseudomonas aeruginosa. Undervisningsbassängen är nu stängd, samt även allaktivitets- och barnbassängen,…

Ansökningstiden till språkbadet för 5-åringar är 29.1-12.2.2024

Ansökningstiden till språkbadet för 5-åringar är 29.1-12.2.2024. Ansökan öppnas klockan 9:00 den 29 januari och är öppen till klockan 13:00 den 12 februari. På ansökningsblanketten ska ni välja språkbad (finska), vilket betyder att barnet bor i en svenskspråkig familj och…

Alholmsbussen trafikerar 15.1-15.3.2024

Staden Jakobstad är med i ett utvecklingsprojekt finansierat av Traficom och ett av utvecklingsområdena är att utveckla kollektivtrafik för arbetstagare. Alholmenbussen är ett resultat av detta projekt och företagen i Alholmen har genom intervjuer och personalenkäter medutvecklat både rutten, tidsschemat…

Runebergsveckan 2024

I år firar vi 220-årsjubileet av Johan Ludvig Runebergs födelse. Tillsammans med den eminenta arbetsgruppen har vi kunnat sätta samman ett varierat och inspirerande program, inkluderande litterära evenemang, konstutställningar, musikframträdanden, teater och mycket mer. Varmt välkomna till en vecka fylld av…

Visit Jakobstad har inlett sin verksamhet som bolag

Visit Jakobstad har inlett sin verksamhet som bolag, och VD Matilda Engström har börjat på sin nya post. ”Jag är glad att få vara med och utveckla Jakobstadsregionen”, säger Matilda. matilda.engstrom@visitjakobstad.fi +358 44 493 8834

PRESIDENTVALET 2024

Valet av republikens president förrättas söndagen den 28.1.2024. Om ingen av kandidaterna har fått majoriteten av de angivna rösterna förrättas det andra valet söndagen den 11.2.2024. Röstberättigad vid presidentvalet är varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen för…

Invånarenkät om Jakobstads parkeringsstrategi

Staden Jakobstad har inlett arbetet med att utarbeta en parkeringsstrategi. I arbetet utreder man utvecklingsbehoven för parkering och skapar målsättningar och en plan för att utveckla parkeringen i framtiden. Arbetet hänför sig till ett mer omfattande utvecklingsarbete för Jakobstads centrum.…

Infotillfälle gällande förslag till detaljplan i stadsdel 40, Lillsand (Fäboda)

Planläggningsavdelningen i Jakobstad har upp-gjort ett preliminärt förslag till detaljplan som gäller stadsdel 40, Lillsand (Fäboda). I Jakobstads gymnasium ordnas 21.12.2023. kl. 18.00. ett för allmänheten öppet informations- och diskussionstillfälle, där man presenterar de-taljplaneförslaget. Efter diskussionstillfället uppgörs det egentliga planförslaget,…