Förnyande av kommunalteknik på Jakobsgatan/Österleden

På Jakobstads Vattens uppdrag utför Sundström Ab Oy förnyande av kommunalteknik på Jakobsgatan / Österleden. Jakobsgatans / Österledens norrgående trafik stängs för trafik mellan Trädgårdsgatan – Stationsvägen.Trafiken styrs via Trädgårdsgatan – Choraeusgatan – Stationsvägeneller via Pedersvägen – Östra Ringvägen –…

Inbjudan till FÖRENINGSKVÄLL

Varmt välkommen till Jugendsalen, kabinett Yvonne torsdagen den 26.10 kl. 18:30 PROGRAM Kaffe + tilltugg vid ankomst18:30 Välkomsthälsning18:45 Johan Lithén presenterar Jeppis gallup resultatet om föreningar19:00 Workshop om nätverkande: Aktuella ärenden från gallupen diskuteras i grupper19:30 Presentation av Föreningspodden, vilka…

Järnhalten i dricksvattnet för tillfället förhöjt

På grund av den dåliga råvattenkvalitetén och servicearbeten vid vattenverket har tyvärr störningar i driften uppstått. Till följd av detta är järnhalten i dricksvattnet för tillfället förhöjt. Således kan vattnet ställvist ha avvikande färg och smak. Enligt Institutet för hälsa…

Byggarbeten längs Pedersesplanaden

Arbetena med att bygga gång- och cykelvägar längs Pedersesplanaden går framåt, från och med torsdag 21.9 utökas trafikavstängningarna i och med att den norrgående körriktningen mellan Trädgårdsgatan-Rådhusgatan stängs för genomfartstrafik. Korsningen Rådhusgatan-Pedersesplanaden hålls fortsättningsvis öppen för trafik. Den norrgående körfilen mellan Rådhusgatan-Strengbergsgatan väntas…

Välkommen till skolan!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN Läsåret 2023 – 2024 inleds måndagen den 14 augusti 2023 enligt följande tider: Förskolor kl. 8:00 – 12:00 Skolor åk 1-9  kl. 9:00 – 12:00 Jakobstads gymnasium kl. 10:00 – 14:00 Skolskjuts ordnas för elever med rätt till fri skolskjuts. Detaljerade restider meddelas…

Staden Jakobstads Grafiktävling 2023

Gåvokonst till anställda med jämna tjänsteår På initiativ av kulturnämnden har Staden Jakobstad traditionsenligt (STST 6.5.85 § 1070) uppvaktat sin personal som varit i tjänst 20, 30 eller 40 år med ett grafiskt verk. Upplagan varierar årligen stort och består…

En miljon soppåsar-kampanjen har börjat!

Staden Jakobstad är med i Yles kampanj En miljon soppåsar som pågår i hela Finland 13.4–14.6. Målet med det två månader långa städtalkot är att inspirera människor att samla in en miljon påsar skräp från sin omgivning. I kampanjen deltar…

Jeppis Gallup

Som i ett led i att öka staden Jakobstads invånares delaktighet, lanserar staden en invånarpanel, JEPPIS GALLUP, som alla som är bosatta i Jakobstad kan gå med i. Man kan registrera sig i panelen redan nu genom att klicka här.…