Jakobstad vald till Kulturpärla 2024

En internationell jury har tillkännagett vilka städer som tilldelats Baltic Sea Region (BSR)-titeln Kulturpärlor för år 2024. Städerna Jakobstad (Finland), Svendborg (Danmark), Kiel (Tyskland) och Rūjiena (Lettland) valdes ut bland 12 kandidater från länderna i Östersjöregionen. Dessa städer har utarbetat…

Jakobstad har valts ut bland tolv kommuner 

Jakobstad har valts ut bland tolv kommuner  Interreg Europa-projektet Baltic Sea Region Cultural Pearls for more resilient cities and regions (Kulturpärlor i Östersjöregionen för mer resilienta städer och regioner) öppnade i augusti upp ansökan om titeln BSR Cultural Pearl och…

Jakobstads Vatten informerar 26.10

Jakobstads Vatten informerar 26.10 Spolning av ledningsnätet pågår för att sänka järnhalten i vattnet under målsättningsvärdet över hela staden. Fastän järnhalten i vattnet på vissa ställen är högre än den rekommenderade nivån, är vattnet fortsättningsvis drickbart. Vattenutdelningen på torget och vid Företagarvägen…

Visit Jakobstad söker innehållsproducent för turismen

Visit Jakobstad Ab är ett bolag som staden Jakobstad grundat år 2023. Bolagets syfte är att utveckla, främja och öka kännedomen om staden och regionen som turistmål. Vi söker nu en idérik innehållsproducent och expert inom marknadsföring på sociala medier…

Kandidater till följande ungdomsfullmäktige

DU SOM ÄR UNG, VILL DU PÅVERKA? Kandidatnomineringen till ungdomsfullmäktige i Jakobstad pågår 30.10-12.11.2023. – Vi söker efter kandidater till följande ungdomsfullmäktige för perioden 2024-2025 – Vi söker kandidater som vill vara med och påverka saker som berör ungdomar –…

Arbeten med den södergående körfilen längs Pedersesplanaden 27.10

Arbeten med den södergående körfilen (västra sidan) längs Pedersesplanaden påbörjas fredagen 27.10 längs avsnittet Strengbergsgatan-Skutnäsgatan. Här kommer också Jakobstads vattens ledningar att saneras vilket medför lite djupare grävningsarbeten. Detta medför att trafikarrangemangen kommer att ändras för den södergående körfilen som…

Jakobstads Vatten informerar 25.10

Jakobstads Vatten har idag tagit prover på vattnets järnhalt i olika delar av ledningsnätet. På basen av provtagningarna är vattnets järnhalt i största delen av staden under målnivån, men på vissa ställen överskrider värden lite. Spolning av ledningsnätet runtom i staden…

Verkställande direktören för Visit Jakobstad Ab har valts

Verkställande direktören för Visit Jakobstad Ab har valts Matilda Engström har utnämnts till Visit Jakobstads nya och första verkställande direktör. Innan rollen som verkställande direktör för Visit Jakobstad har Engström haft mångsidiga turism- och marknadsföringsuppgifter på Wasaline, Tallink och Stadshotellet i Jakobstad.…

Fortsatt förhöjd järnhalt i dricksvattnet

Jakobstads Vatten informerar om fortsatt förhöjd järnhalt i dricksvattnet p.g.a. dålig råvattenkvalité. Den dåliga råvattenkvalitén beror i sin tur på den höga vattennivån i Esse å. Enligt Institutet för hälsa och välfärd orsakar järn i dricksvatten ingen betydande hälsorisk utan…