Sökresultat

Annika Strömberg

Annika Strömberg

Kulturproducent

Kultur

annika.stromberg@jakobstad.fi

044 785 1368

Kristian Wikman

Kristian Wikman

Koordinator för idrottsplatser

Motion och idrott

kristian.wikman@jakobstad.fi

044 785 1529

Pia Forsman

Pia Forsman

projektkoordinator, regionalt klimat- och hållbarhetsprojekt

Bildning

pia.forsman@jeppis.fi

044 785 1520

Malin Lindholm

Malin Lindholm

projektkoordinator, regionalt klimat- och hållbarhetsprojekt

Bildning

malin.lindholm@jeppis.fi

044 785 1461

Teresa Nylund

Teresa Nylund

Pedagogisk ledare, Kyrkostrands daghem

Småbarnspedagogik

teresa.nylund@jakobstad.fi

044 785 1435

Ida-Maria Rak

Ida-Maria Rak

yogalärare

ida-maria.rak@jeppis.fi

004 006 23913

Sassa Nygård

Sassa Nygård

kvällsvaktmästare på gymnasiet i Jakobstad

sassa.nygard@jakobstad.fi

004 455 71381

Bettina Wikblom

Bettina Wikblom

kursplanerare

bettina.wikblom@jakobstad.fi

004 478 51269

Jessica Lassfolk

Jessica Lassfolk

kurssekreterare

jessica.lassfolk@jakobstad.fi

004 478 51266

Carola Lassila

Carola Lassila

språklärare och fintandem

carola.lassila@jakobstad.fi

004 002 52896