Sökresultat

Patrick Häggblom

Patrick Häggblom

Fastighetschef

patrick.haggblom@jakobstad.fi

044 785 1245

Gustav Simons

Gustav Simons

Byråarkitekt

gustav.simons@jakobstad.fi

044 785 1365

Johan Lithén

Johan Lithén

Utvecklingschef

Förvaltning, Stadskansliet

johan.lithen@jakobstad.fi

044 785 1653

Siv Lundström

Siv Lundström

Administrativsekreterare

Bildning

siv.lundstrom@jakobstad.fi

044 785 1477

Marina Sandström

Marina Sandström

Chef för informations- och bibliotekstjänster

Biblioteket

marina.e.sandstrom@jakobstad.fi

044 785 1274

Annika Strömberg

Annika Strömberg

Kulturproducent

Kultur

annika.stromberg@jakobstad.fi

044 785 1368

Kristian Wikman

Kristian Wikman

Koordinator för idrottsanläggningar

Motion och idrott

kristian.wikman@jakobstad.fi

044 785 1529

Pia Forsman

Pia Forsman

projektkoordinator, regionalt klimat- och hållbarhetsprojekt

Bildning

pia.forsman@jeppis.fi

044 785 1520

Malin Lindholm

Malin Lindholm

projektkoordinator, regionalt klimat- och hållbarhetsprojekt

Bildning

malin.lindholm@jeppis.fi

044 785 1461

Teresa Nylund

Teresa Nylund

Pedagogisk ledare, Kyrkostrands daghem

Småbarnspedagogik

teresa.nylund@jakobstad.fi

044 785 1435