Dagvatten

Stadens dagvattensystem handhas av kommunaltekniska avdelningen. En kommunal dagvattenavgift togs i bruk från 1.1.2019 och den gäller alla bebyggda fastigheter inom detaljplanerade områden i Jakobstad. Också andra städer har motsvarande avgifter.

Grunden för fakturering är användningändamålet enligt detaljplan och tomtens storlek. Den minsta årsavgiften är (från och med år 2022) 40 euro och det gäller för alla byggda egnahemshus på detaljplanerat område. Avgiften blir större för radhus-, våningshus- och affärsfastigheter och där påverkar också tomtens areal.

Ei valittuja yhteystietoja.

E-post: dagvatten.hulevesi@jakobstad.fi

Kontakta oss

Nicklas Gustafsson

Nicklas Gustafsson

Underhållsingenjör

Kommunaltekniska tjänster

nicklas.gustafsson@jakobstad.fi

044 785 1227