Kommunaltekniska avdelningen


Kommunaltekniska avdelningen

  1. förvaltar, planerar, ordnar underhållet och byggandet av gator och övriga allmänna områden bl.a. dagvatten, dagvattenanslutningar samt därtill hörande anläggningar
  2. handhar byggherreverksamheten inom sitt verksamhetsområde
  3. förvaltar, planerar, ordnar underhållet och byggandet av stadens parker, rekreationsområden, parkskogar och båthamnar
  4. sköter om planeringen, ordnar byggandet av stadens uteidrottsanläggningar, friluftsleder och badstränder
  5. sköter om beställning av geotekniska utredningar
  6. sköter om försäljning av marksubstanser
  7. bereder och verkställer till vägnämnden hörande ärenden
  8. sköter om trafikplaneringen
  9. sköter förvaltningen för stadens parkeringsövervakning
  10. ordnar flyttning av övergivna fordon och fordon som hindrar underhåll och renhållning av gator

Kontakta oss

Harri Kotimäki

Harri Kotimäki

Stadsingenjör

Kommunaltekniska tjänster

harri.kotimaki@jakobstad.fi

044 785 1750

Marina Sundholm

Marina Sundholm

Avdelningssekreterare

Kommunaltekniska tjänster

marina.sundholm@jakobstad.fi

044 785 1593

Jan-Ole Bäck

Jan-Ole Bäck

Stadsträdgårdsmästare

Kommunaltekniska tjänster

jan-ole.back@jakobstad.fi

044 514 7282

Johan Enlund

Johan Enlund

Ansvarig planerare

Kommunaltekniska tjänster

johan.enlund@pietarsaari.fi

044 785 1221

Magnus Brännbacka

Magnus Brännbacka

Planerare

Kommunaltekniska tjänster

magnus.brannbacka@jakobstad.fi

044 785 1203

Frank Bäcksholm

Frank Bäcksholm

Byggherreingenjör

Kommunaltekniska tjänster

frank.backsholm@jakobstad.fi

044 785 1998

Nicklas Gustafsson

Nicklas Gustafsson

Underhållsingenjör

Kommunaltekniska tjänster

nicklas.gustafsson@jakobstad.fi

044 785 1227

Håkan Högberg

Håkan Högberg

Övervakare av grävningstillstånd och tillfälliga avstäningar

hakan.hogberg@jakobstad.fi

044 558 7246

Stefan Järndahl

Stefan Järndahl

Planerare

Kommunaltekniska tjänster

stefan.jarndahl@jakobstad.fi

044 785 1219