Mattvättningsanläggningen i Gamla hamn

Öppnades 15.5.2024.
OBS! Kom ihåg att stänga av kranarna! Biltvätt förbjuden!

Öppethållningstider: varje dag kl. 06.00–20.00
Kontakt: tel. 044 785 1219/ 044 785 1227 inom tjänstetid / utom tjänstetid 044 785 1999