Mattvättningsanläggningen i Gamla hamn

Öppnas igen 2023 i maj månad.
OBS! Kom ihåg att stänga av kranarna! Biltvätt förbjuden!

Öppethållningstider: varje dag kl. 06.00–20.00
Kontakt: tel. 044 558 7246/ 044 785 1227