Tillståndsärenden

Nu kan du be om råd och även ansöka om lov elektroniskt (Lupapiste.fi). Att ta kontakt med Centralen för tekniska tjänster/kommunaltekniska avdelningen i ett tillräckligt tidigt skede ger bästa möjliga förutsättningar för lovbehandlingen.

För mera information om vad som gäller inom staden Jakobstad vid arbete på gatuområden och allmänna områden samt tillfälliga avstängningar se vidare under länken Arbete på gator och tillfälliga avstängningar

Läs: Kvalitetshandbok för Jakobstads centrum

Kontakta oss

Håkan Högberg

Håkan Högberg

Övervakare av grävningstillstånd och tillfälliga avstäningar

hakan.hogberg@jakobstad.fi

044 558 7246

Johan Enlund

Johan Enlund

Ansvarig planerare

Kommunaltekniska tjänster

johan.enlund@pietarsaari.fi

044 785 1221