Som utgångspunkt för arbetet anordnades måndagen den 30 september 2019 ett invånarforum, ett kick-off seminarium öppet för alla, i Rotundan på Campus Allegro (Kauppiankatu 10) i Jakobstad. Kick-off-eventet streamades via Facebook.

Genom dessa länkar kan du bekanta dig med seminariematerialet och se presentationerna.

13:00 öppnandet av seminariet / Kristina Stenman
13:10 Framtidens historia / Lars Sund
13:30 Trender inom handel och service / Tuomas Santasalo
13:50 komentarer, Diskussion
14:30 En interaktiv stadskärna / Jani Päivänen
15:00 Diskussion
17:00 Erfarenheter av Jakobstad / Pentti Murole
17:30 Potentiali och visioner / Roger Wingren
18:00 Torget / Thomas Sandell
18:30 Kommentit, keskustelu
18:45 Slutpanel (Wingren, Murole, Santasalo, Sandell, Sund, Päivänen)

Kontakta oss

Sören Öhberg

Sören Öhberg

Stadsplanearkitekt

Kommunaltekniska tjänster, Planläggning

soren.ohberg@jakobstad.fi

044 785 1633