Det finska vägnätet är administrativt indelat i landsvägar, gator och enskilda vägar. När det gäller landsvägar är väghållaren staten och i fråga om gatorna i stadsplanområdet kommunen. När det gäller enskilda vägar åligger vägunderhållsskyldigheten väglaget eller privata vägars vägdelägare.

Staden/kommunaltekniska avdelningen vid Centralen för tekniska tjänster förvaltar ca 240 km gator.

Respons och rapportering av skador kan göras via Virhi-kartan HÄR

Vid behov sänder vi responsen vidare till den rätta väghållaren.