Det finska vägnätet är administrativt indelat i landsvägar, gator och enskilda vägar. När det gäller landsvägar är väghållaren staten och i fråga om gatorna i stadsplanområdet kommunen. När det gäller enskilda vägar åligger vägunderhållsskyldigheten väglaget eller privata vägars vägdelägare.

Staden/kommunaltekniska avdelningen vid Centralen för tekniska tjänster förvaltar ca 240 km gator.

Respons och rapportering av skador kan göras via Virhi-kartan HÄR

Vid behov sänder vi responsen vidare till den rätta väghållaren.

Gatuplaner till påseende:

Förslag till gatuplaner för nedannämnda gator finns enligt mark- och byggnadsförordningen 43 § framlagd för allmänheten till påseende. Gatuplanerna finns på www.jakobstad.fi – Kungörelser. Gatuplanerna är framlagda till påseende under stadgade 14 dagars tid, räknat från och med den 19.6.2023.

Eventuella anmärkningar kan, under den tid förslaget är framlagt till påseende, inlämnas till tekniska nämnden.

Tekniska nämnden i Jakobstad