Uthyrning av båtplatser

Båtsäsong 1.5–31.10.2022
Centralen för tekniska tjänster/kommunaltekniska avdelningen hyr ut båtplatser vid Gamla hamn, Korsgrundsviken, Korsgrundet, Skeppstorget, Östanpå, Killingholmen samt vid Alholmen.

Meddelande
Vid Gamla hamn och Korsgrundsvikens uthyrda båtplatser ska båtarna vara avlägsnade senast 20.10.2022.

Priser 2022/Uthyrningsvillkor samt stadgan för småbåtshamnar:

Båtplatspriser 2022

Uthyrningsvillkor och stadgar 

Mattvättningsanläggningen i Gamla hamn

OBS! Kom ihåg att stänga av kranarna! Biltvätt förbjuden!

Öppethållningstider: varje dag kl.06.00–20.00
Kontakt: tfn 044 558 7246/ 044 785 1227 

Mattvättanläggningen stängs måndagen den 19.9.2022.

Här kan ni ge respson och meddela om skador HÄR