Uthyrning av båtplatser

Båtsäsong 1.5–31.10.2023
Centralen för tekniska tjänster/kommunaltekniska avdelningen hyr ut båtplatser vid Gamla hamn, Korsgrundsviken, Korsgrundet, Skeppstorget, Östanpå, Killingholmen samt vid Alholmen.

Ta i första hand kontakt via e-mailadress: batplatser@jakobstad.fi

Meddelande
Vid Gamla hamn och Korsgrundsvikens uthyrda båtplatser ska båtarna vara avlägsnade senast 20.10.2022.

Priser, Uthyrningsvillkor samt stadgan för småbåtshamnar:

Båtplatspriser 2023

Uthyrningsvillkor och stadgar 

Latrintömmning

Det är förbjudet för alla båtar att släppa ut toalettavfall i vattnet. Båtägarna bör se till att de har en så kallad septiktank som kan sugtömmas i båten eller en torrtoalett. Latrintömning kan utföras vid Segelsällskapets (SSJ) gästhamn i Jakobstad.

Mattvättningsanläggningen i Gamla hamn

Öppnas den 23.5.2023.

OBS! Kom ihåg att stänga av kranarna! Biltvätt förbjuden!

Öppethållningstider: varje dag kl.06.00–20.00
Kontakt: tfn 044 558 7246/ 044 785 1227 

Här kan ni ge respson och meddela om skador HÄR