Uppsamlingen av hundavföring i tätorten styrs av ordningslagen.

Enligt 14 § i ordningslagen/hunddisciplin ska innehavaren av en hund se till att hundens exkrementer inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls. Områden som underhålls är enligt lagen t.ex. områden där gräsmattan har klippts och där det finns planteringar eller områden där vägarna belagts.

Staden har på olika håll placerat ut kärl som är avsedda för uppsamling av hundavföring. Asema Luotsi sköter om att kärlen töms och reparereras, tel. vardagar 9.00-16.00 0447851659

Karta över soptunnor för hundavföring:

Karta över påseautomater för hundavföring: