Reklam och skyltning

Reklam- och skyltningstillstånd:

Att sätta upp reklam och skyltar längs gatorna i staden Jakobstad är tillståndspliktig verksamhet. Man kan söka tillstånd från kommunaltekniska avdelningen för att sätta upp tillfällig reklam och skyltning på planområde. För att sätta upp permanent reklam behövs beslut från tekniska nämnden.

För att sätta upp skyltar och reklam längs statens landsvägar behövs tillstånd från NTM-centralen. Läs mer på NTM-centralens webbplats.

Tillfällig reklam och skyltning:
Att tillfälligt göra reklam och/eller sätta upp skyltar längs stadens gator är tillståndspliktig verksamhet för vilken man ansöker om tillstånd från kommunaltekniska avdelningen i staden Jakobstad. Läs mera – tillståndsärenden
• För tillfällig marknadsföring tillämpas Trafikledsverkets anvisningar och bland annat Tienvarsimainonnan käsikirja (handbok om reklamskyltning vid vägrenen)
• Politisk marknadsföring är förbjuden

Permanenta reklamplatser:

Att sätta upp permanent reklam på stadens mark, längs gatorna är tillståndspliktig verksamhet för vilket man söker tillstånd från tekniska nämnden.

• För nya reklamplatser som föreslås placeras på stadens mark görs inga förhandsbeslut utan de prövas fall för fall
• För att sätta upp reklamtavlor på privat mark söker man åtgärdstillstånd från byggnadstillsynsbyrån
• För att placera nya permanenta reklamplatser kan man behöva t.ex. placerings-, gräv- eller bygglov

Citygruppen administrerar en elektronisk tavla på gågatan. På den kan man köpa reklamtid. Mera information: https://fi.citygruppen.net/jumboscreen

Reklam längs statens vägar:

NTM-centralen i Birkaland beviljar tillstånd för skyltning och reklam. Läs mer på NTM-centralens webbplats.
Lagarna om ändring av landsvägslagen och banlagen, vilka trädde i kraft 15.8.2016, underlättar reklam och skyltning längs vägarna. Tidigare har man behövt tillstånd, men i fortsättningen räcker det med en anmälan till NTM-centralen.
För tillfällig evenemangsmarknadsföring, som bröllopsskylting och skyltning inför val, behövs inga separata anmälningar till NTM-centralen.
Också reklam som berör affärsverksamhet som sker i en viss byggnad eller i närheten av den är tillåten utan anmälan. Reklamen ska ändå passa in i omgivningen och får inte äventyra trafiksäkerheten.
Man ska ha fastighetsägarens samtycke för att sätta upp reklam eller annonser.

Kontakta oss

Johan Enlund

Johan Enlund

Ansvarig planerare

Kommunaltekniska tjänster

johan.enlund@pietarsaari.fi

044 785 1221

Harri Kotimäki

Harri Kotimäki

Stadsingenjör

Kommunaltekniska tjänster

harri.kotimaki@jakobstad.fi

044 785 1750