Här kan du läsa responsen från höstens öppna workshoppar, invånarenkät och temaworkshoppen stadsmiljö.

Workshop 1 stadsmiljö – (20.2.2020)

Anteckningar grupp 1. Förtätning av kvarter och stadsrum i centrum.pdf

Anteckningar grupp 2.pdf

Anteckningar grupp 3. Gatu- och stadsrum.pdf

Anteckningar grupp 4. Inventarien och utrustnintgar.pdf

Anteckningar grupp 5. Årstidsstaden.pdf

  • Responsen från höstens öppna workshoppar och invånarenkät.