Nu, efter 30 år, ska Jakobstads trafik- och miljöplan för centrum uppdateras – igen tillsammans med Jakobstaborna. Den nya planen ska heta plan för stadsbygge och är en uppdatering och utveckling av stadens nuvarande plan.

Här kan du bekanta dig med bakgrundsmaterial om Jakobstabornas samverkan i En bra stad bättre processen, som gav grunden till Jakobstads trafik- och miljöplanens ideskiss 1987 och senare till Trafik- och miljöplan för centrum 1989.

Här kan du också bekanta dig bl.a. med:

Som en del av det fördjupade arbetet med att planera framtidens centrum har staden beställt essäer av: